Projek Menyiapkan Rangkaian Paip Pembetungan Terbengkalai Di Sunggala, Port Dickson, Negeri Sembilan

Projek Menyiapkan Rangkaian Paip Pembetungan Terbengkalai Di Sunggala, Port Dickson, Negeri Sembilan

Project Title
Projek Menyiapkan Rangkaian Paip Pembetungan
Terbengkalai Di Sunggala, Port Dickson, Negeri Sembilan. (Kerja-Kerja Membaiki Kecacatan – Sivil & Struktur)
Client Contract Value (RM)
Jabatan Perkhidmatan Pembetungan 797,866.30
Engineer Architect
Perunding ZAR Sdn.
Bhd.
Date of Completion
June 2013
    • Categories: Completed
Close Menu