Membekal, Membina, Menyiapkan, Menguji & Pertauliahan Serta Latihan Sistem Pengolahan Efluen Dan Kitar Semula Air

Membekal, Membina, Menyiapkan, Menguji & Pertauliahan Serta Latihan Sistem Pengolahan Efluen Dan Kitar Semula Air

Project Title
Membekal, Membina, Menyiapkan, Menguji & Pertauliahan Serta Latihan Sistem Pengolahan Efluen Dan Kitar Semula Air Untuk Pusat Penyelidikan Pengolahan Efluen&Kitar Semula Air Di Kompleks Integrasi R&D Getah Mampan Di Atas Sebahagian Lot 322, Stesen Penyelidikan LGM Kota Tinggi, Johor DarulTakzim
Client Contract Value (RM)
Lembaga Getah Malaysia 9,508,500.00
Engineer Architect
Date of Completion
Mar 2017
    • Categories: Completed
Close Menu